POCITOVÁ MAPA MARTINA

Ako ľudia vnímajú svoje mesto? Ktoré miesta sa im páčia a majú ich radi? Kde majú problémy s bicyklovaním? V ktorých lokalitách im chýbajú zelené plochy? Kde sa necítia bezpečne?

Kto pozná odpovede na tieto otázky, vie zodpovednejšie a lepšie plánovať mesto.

 

Názory a podnety občanov sú pre mňa najdôležitejším ukazovateľom kvality života v našom meste. Je však nemožné s každým sa stretnúť osobne. Preto som priniesol úspešný projekt Pocitové mapy aj do nášho mesta. Nechcem byť závislý od štatistických prieskumov. Chcem reálny obraz toho, aký pocit z mesta majú ľudia, ktorí v ňom žijú a trávia v ňom svoj voľný aj pracovný čas.

Pocitové mapy sú vlastne interaktívna technológia, ktorá môže zber názorov obyvateľov výrazne zefektívniť a zároveň lepšie vyhodnotiť. Zbiera názory ľudí v štyroch oblastiach – kvalita verejných priestorov, možnosti cyklodopravy a pešieho pohybu, úroveň zelene a pocit bezpečnosti v meste. Môžu zodpovedať niekoľko otázok a prejaviť pozitívny či negatívny postoj. Chcem, aby občania mali možnosť vyjadriť sa k mestu. Potrebujem mať reálne podklady k tomu, ktoré problémy v meste sú najkritickejšie a je ich nutné urgentne riešiť.

Používatelia Pocitových máp označujú na interaktívnej mape konkrétne lokality, v prípade pešieho pohybu a cyklotrás vyznačujú ich línie. Ku všetkým miestam môžu napísať aj vlastné poznámky a postrehy. Vďaka ľuďom, ktorí sa zapoja získam úplne iný pohľad na úroveň kvality života v meste a neuveriteľne cennú databázu informácií. Výsledky budú skvelou pomôckou pri urbanistických rozhodnutiach, ktoré ovplyvnia život v meste na dlhé roky.

Už teraz na základe priebežných výsledkov viem, ktorým smerom sa bude uberať moja snaha. Ktoré miesta v meste nie sú dostatočne bezpečné, na ktorých úsekoch treba prednostne riešiť dopravnú situáciu a chýbajúcu zeleň.

Ďakujem všetkých, ktorí sa rozhodli zapojiť do tohto projektu. Viem, že mi to napomôže k takým správnym rozhodnutiam, aby sa nám v Martine lepšie žilo.

Pridať svoje postrehy môžete na: https://www.pocitovamapa.sk/martin-2018/

 

MOJE PRVÉ ROZHODNUTIE Z POZÍCIE PRIMÁTORA

Viacerí mi kladiete otázku, či je nutné mať v meste Martin až dvoch viceprimátorov.

Z mojej terajšej pozície to však neviem ovplyvniť. Rozhodol som sa, že mojim prvým rozhodnutím z pozície primátora mesta Martin bude, že zruším jednu pozíciu viceprimátora.

Ušetrím obyvateľom nášho mesta až 330 000 eur za 4 roky.

A za tieto peniaze obnovím nočné spoje v Martine. Aby sa ľudia vedeli dostať domov v ktorúkoľvek hodinu. Nočné spoje budú premávať v rámci mesta, ako aj zo železničnej stanice vo Vrútkach.

Mesto Martin má v súčasnosti dvoch zástupcov primátora. Viceprimátor disponuje generálnym splnomocnením od primátora mesta a bol poverený zastupovaním primátora na celé jeho funkčné obdobie. Ak má mesto viac ako 20 000 obyvateľov, primátor môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov. Rovnako ich môže primátor kedykoľvek odvolať.

Je pravda, že nie sme jediným mestom, ktoré ma dvoch viceprimátorov. Takým mestom je aj Trnava, Poprad, Trenčín, Nitra, Banská Bystrica, Trebišov, Žilina, Liptovský Mikuláš, Považská Bystrica, Bardejov a Čadca. Sú mestá, ktoré majú jedného viceprimátora a fungujú bez väčších problémov. Napríklad tretie najväčšie mesto Prešov má jedného viceprimátora. Takým mestom sú aj Košice, Senec, Prievidza, Nové Zámky, Dolný Kubín, Humenné, Lučenec, Piešťany, Malacky, Myjava či Rimavská Sobota.

Ako primátor budem pracovať pre naše mesto naplno a viem, že s jedným zástupcom si vystačím.

PODPISOVÉ LISTINY SÚ ODOVZDANÉ

Odovzdal som 200 podpisových listín, čo predstavuje približne 2000 podpisov. Vám, občanom mesta Martin, patrí moje veľké ĎAKUJEM.

V najbližšej dobe vám predstavím svoj volebný program. Pracovať budem naplno a aj naďalej sa chcem s vami stretávať v uliciach nášho mesta.

Marcel Maťovčík

Budem dobrý primátor.

   

Oslovil som vás na Záturčianskom dni

Dnešnú sobotu som sa rozhodol stráviť medzi ľuďmi v mestskej časti Záturčie, kde sa konalo veľmi vydarené podujatie Záturčiansky deň. Stretnutie s vami mi dodalo energiu a povzbudenie do mojej ďalšej práce. Vďaka vám za každý jeden podpis, ktorý ste mi dnes dali, aby som sa mohol uchádzať o vaše hlasy aj naďalej v komunálnych voľbách. Verím, že vás nesklamem a vy mi dáte svoj hlas.

Budem dobrý primátor.