MOJE PRVÉ ROZHODNUTIE Z POZÍCIE PRIMÁTORA

Viacerí mi kladiete otázku, či je nutné mať v meste Martin až dvoch viceprimátorov.

Z mojej terajšej pozície to však neviem ovplyvniť. Rozhodol som sa, že mojim prvým rozhodnutím z pozície primátora mesta Martin bude, že zruším jednu pozíciu viceprimátora.

Ušetrím obyvateľom nášho mesta až 330 000 eur za 4 roky.

A za tieto peniaze obnovím nočné spoje v Martine. Aby sa ľudia vedeli dostať domov v ktorúkoľvek hodinu. Nočné spoje budú premávať v rámci mesta, ako aj zo železničnej stanice vo Vrútkach.

Mesto Martin má v súčasnosti dvoch zástupcov primátora. Viceprimátor disponuje generálnym splnomocnením od primátora mesta a bol poverený zastupovaním primátora na celé jeho funkčné obdobie. Ak má mesto viac ako 20 000 obyvateľov, primátor môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov. Rovnako ich môže primátor kedykoľvek odvolať.

Je pravda, že nie sme jediným mestom, ktoré ma dvoch viceprimátorov. Takým mestom je aj Trnava, Poprad, Trenčín, Nitra, Banská Bystrica, Trebišov, Žilina, Liptovský Mikuláš, Považská Bystrica, Bardejov a Čadca. Sú mestá, ktoré majú jedného viceprimátora a fungujú bez väčších problémov. Napríklad tretie najväčšie mesto Prešov má jedného viceprimátora. Takým mestom sú aj Košice, Senec, Prievidza, Nové Zámky, Dolný Kubín, Humenné, Lučenec, Piešťany, Malacky, Myjava či Rimavská Sobota.

Ako primátor budem pracovať pre naše mesto naplno a viem, že s jedným zástupcom si vystačím.