POCITOVÁ MAPA MARTINA

Ako ľudia vnímajú svoje mesto? Ktoré miesta sa im páčia a majú ich radi? Kde majú problémy s bicyklovaním? V ktorých lokalitách im chýbajú zelené plochy? Kde sa necítia bezpečne?

Kto pozná odpovede na tieto otázky, vie zodpovednejšie a lepšie plánovať mesto.

 

Názory a podnety občanov sú pre mňa najdôležitejším ukazovateľom kvality života v našom meste. Je však nemožné s každým sa stretnúť osobne. Preto som priniesol úspešný projekt Pocitové mapy aj do nášho mesta. Nechcem byť závislý od štatistických prieskumov. Chcem reálny obraz toho, aký pocit z mesta majú ľudia, ktorí v ňom žijú a trávia v ňom svoj voľný aj pracovný čas.

Pocitové mapy sú vlastne interaktívna technológia, ktorá môže zber názorov obyvateľov výrazne zefektívniť a zároveň lepšie vyhodnotiť. Zbiera názory ľudí v štyroch oblastiach – kvalita verejných priestorov, možnosti cyklodopravy a pešieho pohybu, úroveň zelene a pocit bezpečnosti v meste. Môžu zodpovedať niekoľko otázok a prejaviť pozitívny či negatívny postoj. Chcem, aby občania mali možnosť vyjadriť sa k mestu. Potrebujem mať reálne podklady k tomu, ktoré problémy v meste sú najkritickejšie a je ich nutné urgentne riešiť.

Používatelia Pocitových máp označujú na interaktívnej mape konkrétne lokality, v prípade pešieho pohybu a cyklotrás vyznačujú ich línie. Ku všetkým miestam môžu napísať aj vlastné poznámky a postrehy. Vďaka ľuďom, ktorí sa zapoja získam úplne iný pohľad na úroveň kvality života v meste a neuveriteľne cennú databázu informácií. Výsledky budú skvelou pomôckou pri urbanistických rozhodnutiach, ktoré ovplyvnia život v meste na dlhé roky.

Už teraz na základe priebežných výsledkov viem, ktorým smerom sa bude uberať moja snaha. Ktoré miesta v meste nie sú dostatočne bezpečné, na ktorých úsekoch treba prednostne riešiť dopravnú situáciu a chýbajúcu zeleň.

Ďakujem všetkých, ktorí sa rozhodli zapojiť do tohto projektu. Viem, že mi to napomôže k takým správnym rozhodnutiam, aby sa nám v Martine lepšie žilo.

Pridať svoje postrehy môžete na: https://www.pocitovamapa.sk/martin-2018/