3. ROČNÍK ŠPORTOVÉHO DŇA SENIORI A DETI

12.10.2018 prebiehal už 3. ročník ŠPORTOVÉHO DŇA SENIOROV A DETÍ.  Počas tohto dňa prebiehalo aj slávnostné otvorenie zrekonštruovanej terasy a preto sa toto podujatie výnimočne konalo v Klube dôchodcov na Škultétyho ulici v Martine.

Tohto podujatia sa ako predseda sociálno-zdravotnej komisie každoročne zúčastňujem. O kultúrny program sa postarali deti z Detského domova v Necpaloch. Prebiehali spoločné súťaže. Prialo nám počasie aj priateľská atmosféra. Ja som sa chopil  varechy a pre všetkých som navaril guláš.

Súťaže sme ohodnotili a ocenili víťazov.

Teší ma, že tento deň sa stáva tradíciou a darí sa nám zbližovať generácie.